Bütykölde, kézműves tevékenységek
üvegfestés, arcfestés, fafestés, mesés-sarok, nyomdázás, rajzolás


A pedagógiai szakmacsoportban a tanulók megismerkednek a nevelés fogalmával, a folyamatban megjelenő értékekkel és normákkal. A nevelés színterei: a család, az óvoda és az iskola. A tanulók ismerik a csoportba, osztályba járó gyermekek egyéni sajátosságait, részt vállalnak az óvoda szakmai tevékenységeiben, az iskolákban a tanítási órákon. A tantárgy tanításának egyik fő célja az, hogy a korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításával készítse fel a tanulókat a nevelő-oktató munkában történő tudatos és hatékony közreműködésre. Ennek keretében a tanulók betekintést nyernek az óvodák és iskolák szakmai munkájába, megismerkednek az alkalmazott módszerekkel. Ugyanígy az intézményen kívüli programok, lehetőségek szervezése, irányítása is a tanulók feladataihoz tartoznak. Hogyan kerüljünk közel a gyermekekhez, a gyermeki lélekhez? A Szakmák éjszakája pedagógiai programjai erre keresik a választ és remélhetőleg az éjszakja folyamán meg is találják...